Gospodarka wodno-ściekowa stanowi priorytet działań całej Wspólnoty Europejskiej, co wynika z ograniczonych zasobów wodnych, a jednocześnie nadmiernego zużycia wody i emisji ścieków. Dlatego też Polska, wstępując do niej, zobowiązała się do 2015 r. wdrożyć zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej,
a tym samym uporządkować krajową gospodarkę ściekową. Wśród miast, które podjęły się zadania poprawy dotychczasowego stanu rzeczy, znalazł się także
i Konin. To tutaj prace nad systemem kanalizacji zdobyły rozgłos i uznanie w całej Polsce dzięki wprowadzeniu najnowocześniejszych metod działań.

Czytaj więcej

Multimedia

 

stopka eu