Gospodarka wodno-ściekowa stanowi priorytet działań całej Wspólnoty Europejskiej, co wynika z ograniczonych zasobów wodnych, a jednocześnie nadmiernego zużycia wody i emisji ścieków. Dlatego też Polska, wstępując do niej, zobowiązała się do 2015 r. wdrożyć zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej, a tym samym uporządkować krajową gospodarkę ściekową. Wśród miast, które podjęły się zadania poprawy dotychczasowego stanu rzeczy, znalazł się także i Konin. To tutaj prace nad systemem kanalizacji zdobyły rozgłos i uznanie w całej Polsce dzięki wprowadzeniu najnowocześniejszych metod działań.

Dostęp do czystej wody dla większości z nas jest czymś naturalnym – ona po prostu sobie płynie i płynie… a my mamy pewność, że ten stan nigdy nie ulegnie zmianie. Ilość wytwarzanych przez nas ścieków niestety nie jest proporcjonalna do zużycia czystej wody, którą cieszymy się każdego dnia. Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina – etap II” ma zmodernizować dotychczasowy system kanalizacyjny miasta, a tym samym przyczynić się do zrównoważonego rozwoju Miasta Konina. Ograniczone zostaną zrzuty nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu, co przyczyni się do poprawy stanu czystości wód powierzchniowych, a w szczególności do poprawy stanu czystości lokalnych cieków wodnych.

 

stopka eu

Copyright © PWIK Konin Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA