23 października 2014 roku podpisana została umowa na prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina – etap II”. Spośród wszystkich ofert nadesłanych do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie – beneficjenta Projektu, najkorzystniejsza okazała się propozycja Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. K., firmy która po podpisaniu umowy stała się oficjalnym wykonawcą zadania.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje działania informacyjno-promocyjne, których głównym celem jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat roli Unii Europejskiej w przedsięwzięciu, a także wskazanie pozytywnych efektów „Rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacyjnego Miasta Konina – etap II”, jakimi m.in. są poprawa stanu ekologicznego terenu objętego Projektem czy budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej. 

 

Poniżej relacja z wydarzenia. Na zdjęciach Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Koninie Pan Zbigniew Szymczak oraz Prezes i Wiceprezes Centrum Promocji i Reklamy Remedia Sp. z o.o. Sp. K. Pan Paweł Florek i Pan Jędrzej Florek.

 

zdj2 zdj1

 

 

 

 

stopka eu

Copyright © PWIK Konin Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA