Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina – etap II” dotyczy uregulowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Konin Lewy Brzeg oraz aglomeracji Konin Prawy Brzeg. W ramach Projektu podjęte zostaną działania w zakresie renowacji i modernizacji kanalizacji sanitarnej,
a dokładniej:

  • renowacja przewodów grawitacyjnych i tłocznych, liczących łącznie 12,9 km długości oraz 305 studni i 7 komór ściekowych na terenie miasta Konina;
  • budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mokrej;
  • termomodernizacja obiektów Oczyszczalni Lewy Brzeg budowa z uruchomieniem instalacji pompy ciepła, dzięki której powstaje jedna jednostka wytwarzająca energię cieplną przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej energii cieplnej 170 kW;
  • zakup dwóch specjalistycznych pojazdów hydrodynamicznego czyszczenia kanałów z odzyskiem wody.

Dzięki rozbudowie sieci kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni ścieków, nastąpi redukcja całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych.

Miasto zaopatrzone zostanie w nowoczesny sprzęt i technologie usprawniające system pracy i regulujące jego gospodarkę ściekową, a tym samym podwyższające standardy konińskiej infrastruktury komunalnej.

 

stopka eu

Copyright © PWIK Konin Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA