Na ulicach wchodzących w skład aglomeracji Prawy Brzeg w Koninie: Poznańskiej, Karola Szymanowskiego, Ignacego Paderewskiego i Mokrej, wykonywane są prace w zakresie renowacji kanalizacji sanitarnej. Zmodernizowanych zostanie 12,9 km przewodów grawitacyjnych i tłocznych oraz 305 studni i 7 komór ściekowych.

Dzięki rozbudowie sieci kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni ścieków, nastąpi zmniejszenie ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych, pochodzących z terytorium Konina nawet do 75 %. Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego pozwoli wdrożyć w życie zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej, które Polska zobowiązała się spełniać, wstępując 2004 roku do Wspólnoty Europejskiej.

Po zakończeniu realizacji Projektu ścieki z wybudowanej i zmodernizowanej sieci odprowadzone będą do Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg oraz Konin Prawy Brzeg spełniających wymagania ww. Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 roku, a stopień wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną osiągnie blisko 97%.

 

stopka eu

Copyright © PWIK Konin Projekt i wykonanie: Strony internetowe REMEDIA